Om dette publiseringssystemet

Dette nettstedet bruker Open Journal Systems 2.3.1.2, som er open source programvare for tidskriftsadministrasjon og publisering. OJS er utviklet, støttet, og fritt distribuert av Public Knowledge Project under GNU General Public License.

OJS redaksjonelle prosess og publiseringsprosess