«Du må opptre som folk, når du treffer folk!»

Svein Bøe, Vegard Snartland

Sammendrag


Artikkelen bygger på et samarbeidsprosjekt mellom praksisfelt og utdanning, der rammen er en aktivitet, vedlikehold og seiltikt med Tyrilistiftelsens Colin Archer-skøyte «Ty». I samarbeidsprosjektet har Tyrilielever (pasien­ter i heldøgns rusbehandling i Tyrili) og barnevernstudenter ved Høgskolen Sørøst-Norge deltatt. Prosjektet bygger på en kvalitativ studie der fokusgruppe­intervju og deltakende observasjon er benyttet. Gjennom et samhandlings- og virksomhetsperspektiv har vi forsøkt å belyses hva som har vært elevers og studenters viktigste læringsutbytte i denne sammenheng.       


Fulltekst:

Uten tittel

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.EMM-A Tidsskrift for miljøarbeidKontakt: emma@sosialvitenskap.net