Tidsskriftets sponsorer

Utgiver

Førstelektor Arvid Lone og
Førsteamanuensis Erik Paulsen
Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger.

Sponsorer

Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger støtter driften ved at utgiverne får avsatt arbeidstid til å drifte tidsskriftet.