Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

EMM-A handler om miljøarbeid. Eller om miljøterapi, om du vil. Eller kollektivarbeid, oppsøkende arbeid eller klubbarbeid. Eller MST, PMTO, ART eller lignende. Eller om forutsetninger for slikt arbeid – for eksempel lovgivning, organisering, finansiering eller andre rammebetingelser. Eller grunnleggende teorier som brukes som utgangspunkt for miljøarbeid. Eller om utdanning av miljøarbeidere.

Eller sagt på en annen måte: EMM-A handler om miljøarbeid.

EMM-A tar mål av seg til å bli en publiseringskanal på mange nivå, fra den fagfellevurderte vitenskapelige artikkel via fagartikkelen fra praktikeren til Master- og Bacheloroppgaver fra studenter. Vi har også en seksjon for omtale av relevante bøker som utgis samt en seksjon for korte leserinnlegg.

Vi tar imot artikler skrevet på norsk, svensk, dansk og engelsk. Forfattere som skriver på et annet språk enn norsk må selv ta ansvar for den språklige kvaliteten.

Tidsskriftet inneholder en rekke seksjoner:

 • Seksjon for fagfellevurderte vitenskapelige artikler
 • Seksjon for fagartikler 
 • Seksjon for Masteroppgaver som faller inn under tidsskriftets tematiske nedslagsfelt og som har fått karakteren B eller A
 • Seksjon for Bacheloroppgaver som tilfredsstiller de samme kravene som de som stilles til Masteroppgaver
 • Seksjon for bokomtaler
 • Seksjon for bokmeldinger
 • Seksjon for leserbrev. For de korte meningsytringer
 • Seksjon for redaksjonelle artikler

Les mer om dette litt lengre nede på siden.

Vi tar imot artikler skrevet på norsk, svensk, dansk og engelsk. Forfattere som skriver på et annet språk enn norsk må selv ta ansvar for den språklige kvaliteten.

 

 

Seksjonsretningslinjer

Lederartikkel

Denne seksjonen er for tidsskriftets redaktører, men det kan også hende at vi inviterer eksterne personer til å skrive lederartikkelen.

Redaktører
 • Arvid Lone
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Vitenskapelige artikler

Dette er seksjonen for vitenskapelige artikler. Innsende artikler vil bli vurdert anonymt av to høyt kvalifiserte fagkonsulenter. Vi kommer til å søke om godkjenning som publiseringskanal for poenggivende publisering så snart første nummer foreligger - under forutsetning av at vi mottar mange nok og gode nok artikler.

Dette er en svært viktig seksjon for tidsskriftet, og vi håper at noen ”der ute” er villige til å sende inn vitenskapelige artikler uten å være sikker på at man får ”poeng i tellekantsystemet” for dette.

På sikt tror vi at alle vil tjene på at noen stiller seg i bresjen og bidrar til at vi kan få et solid tidsskrift som handler om Miljøarbeid.

Redaktører
 • Arvid Lone
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Fagartikler

I denne seksjonen inviterer vi til å publisere faglige artikler som har utgangspunkt i fagfeltet.

Dette kan være artikler med svært forskjellige utgangspunkt som er skrevet av forfattere med forskjellig bakgrunn. Vi oppfordrer selvsagt miljøarbeidere om å skrive, men vi oppfordrer også brukere og pårørende om å dele sine erfaringer og synspunkter.

Vi håper også at fagmiljøene ved høyskoler og universiteter som utdanner miljøarbeidere vil bidra med artikler – gjerne artikler som handler om Miljøarbeid, men også artikler som tar for seg ulike sider ved utdanning av miljøarbeidere.

Og så er det selvsagt plass for studenter som ønsker å få publisert faglige skriftstykker som ikke faller inn under seksjonene for Master- og Bacheloroppgaver.

##section.default.policy##

Redaktører
 • Arvid Lone
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Masteroppgaver

Denne seksjonen er åpen for Masteroppgaver som tematisk faller inn under EMM-A sitt tematiske område, og som har fått karakteren B eller bedre.

Oppgavene vil bli publisert slik de ble innlevert på studiestedet, og det må medfølge dokumentasjon på karakter.

Redaktører
 • Arvid Lone
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Bacheloroppgaver

Denne seksjonen er åpen for Masteroppgaver som tematisk faller inn under EMM-A sitt tematiske område, og som har fått karakteren B eller bedre.

Oppgavene vil bli publisert slik de ble innlevert på studiestedet, og det må medfølge dokumentasjon på karakter.

Redaktører
 • Arvid Lone
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Bokanmeldelser

Denne seksjonen er for anmeldelser av relevante fagbøker der innholdet blir vurdert på faglig grunnlag.

Omtalene vil noen ganger være skrevet av redaksjonen, andre ganger av eksterne anmeldere. Det er mulig å sende inn anmeldelser på eget initiativ.

Vi oppfordrer forlag og andre utgivere om å sende bøker som ønskes omtalt inn til redaksjonen.

Redaktører
 • Arvid Lone
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Bokmeldinger

I denne seksjonen vil det komme korte omtaler av bøker.

I motsetning til seksjonen for bokanmeldelser vil bøkenes innhold vil ikke bli faglig vurdert.

Redaktører
 • Arvid Lone
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Leserbrev

Dette er seksjonen for de korte innspill.

Det må gjerne handler om fag, men også om sosialpolitikk, utdanningspolitikk osv.

Her er listen lagt lavt i forhold til tematikk, men er fremdeles høy i forhold til seriøsitet.

Redaktører
 • Arvid Lone
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Artikler som ønskes publisert sendes inn elektronisk fra disse nettsidene.

Artikler som sendes inn til seksjonen for fagfellevurderte vitenskapelige artikler vil gjennomgå anonym fagfellevurdering.

Til hver artikkel vil det bli oppnevnt en redaktør og to fagkonsulenter. Sistnevnte er ikke tilknyttet redaksjonen.

Kommunikasjonen mellom forfatter og fagkonsulenten foregår via seksjonsredaktøren.

Seksjonsredaktøren tar den endelige avgjørelsen om artikkelen skal publiseres.

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle registrerte brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

Lesere av tidsskriftet kan ta utskrift av de fremførte manuskriptene under samme betingelser som gjelder ved kopiering av fysiske eksemplar. Dette innebærer at masseframstilling av fysiske eksemplar, eller framstilling av eksemplar for kommersielle formål, ikke er tillatt uten etter avtale med forfatteren(e).