Kontaktperson for tidsskriftet

Postadresse

EMM-A Tidsskrift for MiljøArbeid
c/o Arvid Lone
Institutt for sosialfag
Universitetet i Stavanger
4036 STAVANGER

Hovedkontakt

Arvid Lone
Institutt for sosialfag
Universitetet i Stavanger
4036 STAVANGER
E-post: emma@sosialvitenskap.net

Teknisk kontaktperson

Arvid Lone
E-post: emma@sosialvitenskap.net