EMM-A er oppdatert og flyttet - se nedenfor


Gå til: http://sosialvitenskap.net/EMM-A/ojs-2.4.5/index.php/EMM-A

Slett den gamle linken til EMM-A og lagre en ny til den nye åpningssiden. Flyttingen er grunnet i en større oppdatering av den bakenforliggende programvaren tidsskriftet kjører på.

Denne omveien er også en "felle" for å stoppe roboter fra å registrere en masse tullekontoer i tidsskriftet - hvilket vi har vært plaget med.